` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην οδό Όθωνος | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Δάφνης - Υμηττού της λαϊκής αγοράς Στ' Αθηνών στην οδό Όθωνος

Σάββατο

Περιοχή Ζωοδόχου Πηγής
Οδός Όθωνος  από 03/06/2023 έως 01/12/2023