` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Κορυδαλλού της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά στην οδό Κομνηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Κορυδαλλού της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά στην οδό Κομνηνών

Σάββατο

Περιοχή Κουτσικάρι
Οδός Κομνηνών  από 06/06/2020 έως 30/09/2020