` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Πειραιά στην οδό Μακεδονίας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Πειραιά στην οδό Μακεδονίας

Πέμπτη

Περιοχή Αγία Σοφία
Οδός Μακεδονίας  από 16/01/2020