` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Περάματος της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά στην οδό Φλέμιγνκ | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Περάματος της λαϊκής αγοράς Α' Πειραιά στην οδό Φλέμιγνκ

Πέμπτη

Περιοχή Πέραμα
Οδός Φλέμιγνκ  από 09/05/2019 έως 04/09/2019