` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Σαλαμίνας στην οδό Πανθέας | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Σαλαμίνας στην οδό Πανθέας

Παρασκευή

Περιοχή Σελήνια (Σαλαμίνα)
Οδός Πανθέας  (Μόνιμη)