` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Ζωγράφου της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Ζωγράφου της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Πέμπτη

Περιοχή Άνω Ιλίσια
Οδός Γαλήνης  (Μόνιμη)