` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών στην οδό Μήτρου Σαρκουδίνου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Α' Αθηνών στην οδό Μήτρου Σαρκουδίνου

Σάββατο

Περιοχή Άγιος Γεώργιος
Οδός Μήτρου Σαρκουδίνου  (Μόνιμη)