` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην περιφέρεια Αττικής στην Περιοχή Νέα Ευγένεια | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην περιφέρεια Αττικής στην Περιοχή Νέα Ευγένεια

Σάββατο

Περιοχή Νέα Ευγένεια
Οδός Βύρωνος  από 06/02/2021
Οδός Ακρίτα Διγενή  από 07/11/2020 έως 05/02/2021