` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Πειραιάς στην οδό Τζώρτζ Λόυδ | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Πειραιάς στην οδό Τζώρτζ Λόυδ

Τρίτη

Περιοχή Καστέλα
Οδός Τζώρτζ Λόυδ  από 02/06/2020