` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Δεληγιάννη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Δεληγιάννη

Πέμπτη

Περιοχή Δεληγιάννη
Οδός Υψηλάντου  από 04/06/2020