` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Πειραιά στην Περιοχή Δεληγιάννη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Πειραιά στην Περιοχή Δεληγιάννη

Πέμπτη

Περιοχή Δεληγιάννη
Οδός Υψηλάντου  από 04/06/2020