` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Λιδωρίκι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Λιδωρίκι

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Λιδωρικίου  από 13/02/2023
Οδός Πάρου  από 10/10/2022 έως 12/02/2023