` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Λιδωρίκι | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Λιδωρίκι

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Πάρου  από 07/02/2022
Οδός Λιδορικίου  από 04/10/2021 έως 06/02/2022