` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αγίου Δημητρίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αγίου Δημητρίου

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Λιδορικίου  από 04/10/2021
Οδός Πάρου  από 07/06/2021 έως 03/10/2021

Τετάρτη

Περιοχή Μπραχάμι
Οδός Θουκιδίδου  από 03/11/2021
Οδός Αμαλίας  από 30/06/2021 έως 02/11/2021
Περιοχή Κοψαχείλα
Οδός Σωκράτους  (Μόνιμη)

Παρασκευή

Περιοχή Ασύρματος (Μπραχαμίου)
Οδός Ασυρμάτου  (Μόνιμη)
Περιοχή Ανθέων
Οδός Βοσπόρου  (Μόνιμη)