` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιοχή Λιδωρίκι στην οδό Πάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην Περιοχή Λιδωρίκι στην οδό Πάρου

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Πάρου  από 07/02/2022 έως 05/06/2022