` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Αίμου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Αίμου

Τρίτη

Περιοχή Βοτανικός
Οδός Αίμου  (Μόνιμη)