` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στην οδό Αίμου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στην οδό Αίμου

Τρίτη

Περιοχή Βοτανικός
Οδός Αίμου  (Μόνιμη)