` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Αμφιτρίτης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Αμφιτρίτης

Σάββατο

Περιοχή Άρτεμις
Οδός Αμφιτρίτης  από 01/02/2020 έως 31/07/2020