` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Δήλου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Δήλου

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Δήλου  από 03/09/2020 έως 02/12/2020