` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον νομό Πειραιάς στην οδό Δήλου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον νομό Πειραιάς στην οδό Δήλου

Πέμπτη

Περιοχή Κορυδαλλός
Οδός Δήλου  από 03/09/2020