` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Δωδεκανήσου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Δωδεκανήσου

Πέμπτη

Περιοχή Αλσούπολη
Οδός Δωδεκανήσου  από 02/07/2020