` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Νέα Ιωνία | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Νέα Ιωνία

Δευτέρα

Περιοχή Καλογρέζα
Οδός Βοσπόρου  από 05/06/2023
Οδός Περγάμου  από 06/02/2023 έως 04/06/2023
Οδός Ανδρέα Δημητρίου  από 10/10/2022 έως 05/02/2023

Πέμπτη

Περιοχή Αλσούπολη
Οδός Δωδεκανήσου  από 27/04/2023
Οδός Λαυρίου  από 13/10/2022 έως 26/04/2023
Περιοχή Νεάπολη (Περισσός)
Οδός Βασιλείου Βουλγαροκτόνου  από 16/03/2023
Οδός Γιάννα Νικολάου  από 17/11/2022 έως 15/03/2023
Περιοχή Νέα Ιωνία
Οδός Κώστα Βάρναλη  (Μόνιμη)

Παρασκευή

Περιοχή Ειρήνη
Οδός Σεβαστείας  (Μόνιμη)

Σάββατο

Περιοχή Περισσός
Οδός Βυζαντινών Αυτοκρατόρων  από 14/01/2023
Οδός Σαλαμίνος  από 16/07/2022 έως 13/01/2023