` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Ιθάκης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Ιθάκης

Δευτέρα

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ιθάκης  από 16/05/2022