` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν στην οδό Ιθάκης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
στην οδό Ιθάκης

Δευτέρα

Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ιθάκης  από 15/05/2023 έως 17/09/2023