` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Κάλβου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Κάλβου

Τετάρτη

Περιοχή Γκύζη
Οδός Κάλβου  από 20/07/2022 έως 21/11/2022