` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην οδό Κάλβου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην οδό Κάλβου

Τετάρτη

Περιοχή Γκύζη
Οδός Κάλβου  από 24/11/2021 έως 22/03/2022