` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Οικονόμου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Οικονόμου

Δευτέρα

Περιοχή Αναγέννηση
Οδός Οικονόμου  από 18/09/2023 έως 14/06/2024