` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Παλαμιδίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Παλαμιδίου

Τρίτη

Περιοχή Άνω Γλυφάδα
Οδός Παλαμιδίου  (Μόνιμη)