` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Χάνσεν | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Χάνσεν

Δευτέρα

Περιοχή Πατήσια
Οδός Χάνσεν  από 21/06/2021 έως 18/09/2021