` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αθήνα στην οδό Χάνσεν | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αθήνα στην οδό Χάνσεν

Δευτέρα

Περιοχή Πατήσια
Οδός Χάνσεν  από 20/06/2022 έως 11/09/2022