` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην οδό Παύλου Μελά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στην οδό Παύλου Μελά

Τετάρτη

Περιοχή Πεύκη
Οδός Παύλου Μελά  από 07/10/2020