` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Λυκόβρυση/Πεύκη | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Λυκόβρυση/Πεύκη

Τετάρτη

Περιοχή Λυκοβρύση
Οδός Λυκοβρύσεως  (Μόνιμη)
Περιοχή Πεύκη
Οδός Παύλου Μελά  (Μόνιμη)