` Χάρτης με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Παλλήνης της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών στην Περιοχή Γέρακας (Σταυρός) | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Χάρτης με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στον Δήμο Παλλήνης της λαϊκής αγοράς Ζ' Αθηνών στην Περιοχή Γέρακας (Σταυρός)