` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Αετιδέων  από 19/09/2022 έως 30/11/2022
Οδός Φανερωμένης  από 06/06/2022 έως 18/09/2022
Οδός Ευριπίδου  από 01/06/2021 έως 14/06/2021

Πέμπτη

Περιοχή Παπάγου
Οδός Πίνδου  από 01/07/2022
Οδός Κύπρου  από 20/01/2022 έως 06/04/2022