` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Αετιδέων  από 06/09/2021 έως 30/11/2021
Οδός Ευριπίδου  από 01/06/2021 έως 14/06/2021
Οδός Φανερωμένης  από 07/12/2020 έως 29/03/2021

Πέμπτη

Περιοχή Παπάγου
Οδός Πίνδου  από 07/10/2021 έως 31/12/2021
Οδός Πεντέλης  από 01/07/2021 έως 30/09/2021
Οδός Κύπρου  από 04/02/2021 έως 31/03/2021