` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Παπάγου - Χαλαργός

Δευτέρα

Περιοχή Χολαργός
Οδός Αετιδέων  από 04/09/2023 έως 20/11/2023
Οδός Φανερωμένης  από 05/06/2023 έως 31/08/2023

Πέμπτη

Περιοχή Παπάγου
Οδός Πίνδου  από 05/10/2023 έως 04/01/2024
Οδός Πεντέλης  από 06/07/2023 έως 30/09/2023
Οδός Κύπρου  από 12/01/2023 έως 31/03/2023