` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Παρασκευή στον Δήμο Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

Παρασκευή

Περιοχή Βάρη
Οδός Πάρκινγκ επί της οδού Μουτούση  από 16/06/2023 έως 15/09/2023
Οδός Πάρκινγκ Πλαζ Βαρκίζας  από 23/09/2022 έως 14/06/2023