` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών

Δευτέρα

Περιοχή Παλατιανή
Οδός Αγίου Γεωργίου  από 06/11/2023
Οδός Θεοδώρας  από 08/05/2023 έως 05/11/2023
Περιοχή Αγία Τριάδα
Οδός Μπιζανίου  από 01/04/2024
Οδός Κιλκίς  από 04/12/2023 έως 31/03/2024
Οδός Μιαούλη  από 03/04/2023 έως 31/07/2023
Περιοχή Άσπρα Χώματα
Οδός Πάρνηθος  από 01/04/2024
Οδός Πτολεμαΐδος  από 04/12/2023 έως 03/02/2024