` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη
Οδός Αγίας Βαρβάρας  από 26/06/2021
Οδός Ευσταθιάδη & Μικράς Ασίας  από 20/05/2021 έως 25/06/2021
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου  από 14/11/2020 έως 19/03/2021
Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Βύρωνος  από 17/04/2021
Οδός Κρήτης  από 14/11/2020 έως 16/04/2021
Οδός Τραπεζούντος  από 08/02/2020 έως 05/06/2020
Περιοχή Μεταμόρφωση
Οδός Κλεισθένους  από 15/05/2021
Οδός Πάρνηθος  από 07/11/2020 έως 14/05/2021