` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Δευτέρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Δευτέρα

Δευτέρα

Περιοχή Ζωγράφου
Οδός Άγιος Ιωάννης Θεολόγος  από 23/05/2022 έως 20/11/2022
Οδός Αγίας Λαύρας  από 22/11/2021 έως 20/05/2022
Περιοχή Χολαργός
Οδός Αετιδέων  από 07/03/2022 έως 31/05/2022
Περιοχή Νέο Ψυχικό
Οδός Ξάνθου  από 07/02/2022 έως 31/05/2022
Περιοχή Άνω Λιούμη
Οδός Νικολάου Καζαντζάκη  έως 31/05/2022