` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Δευτέρα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Δευτέρα

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Πάρου  από 13/01/2020
Περιοχή Λεύκα
Οδός Δεινοστράτου  από 13/01/2020
Περιοχή Νέα Λιόσια
Οδός Αιακού  από 13/01/2020
Περιοχή Άγιος Στυλιανός
Οδός Ναυάρχου Νοταρά  από 13/01/2020
Περιοχή Όσια Ξένη
Οδός Ηλιουπόλεως  από 13/01/2020 έως 30/06/2020