` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Δευτέρα στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην οδό Λιδορικίου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Δευτέρα στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αγίου Δημητρίου στην οδό Λιδορικίου

Δευτέρα

Περιοχή Λιδωρίκι
Οδός Λιδορικίου  από 04/10/2021 έως 06/02/2022