` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Σάββατο της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Σάββατο

Περιοχή Κουνέλια
Οδός Μακεδονίας  από 21/10/2021
Οδός Ελπίδος  από 02/10/2021 έως 20/10/2021