` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Σάββατο | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Σάββατο

Σάββατο

Περιοχή Ζωοδόχου Πηγής
Οδός Σάμου & Πάρου  από 04/12/2021
Οδός Όθωνος  από 10/04/2021 έως 03/12/2021
Περιοχή Μιχελή
Οδός Αβέρωφ  από 11/12/2021
Οδός Μεγάλου Αλεξάνδρου  από 14/08/2021 έως 10/12/2021
Περιοχή Νεάπολη
Οδός Αισχύλου  από 07/08/2021 έως 30/11/2021
Περιοχή Κάτω Χαλάνδρι
Οδός Σαρανταπόρου  από 12/12/2021
Οδός Λευκωσίας  από 14/08/2021 έως 10/12/2021