` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στον Δήμο Νικαίας - Αγίου Ιωάννου Ρέντη της λαϊκής αγοράς Γ' Πειραιά

Σάββατο

Περιοχή Νεάπολη
Οδός Περικλέους  από 05/02/2022
Οδός Αισχύλου  από 07/08/2021 έως 30/11/2021
Οδός Ευριπίδου  από 07/12/2019 έως 31/03/2020