` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη
Οδός Ευσταθιάδη & Μικράς Ασίας  από 29/10/2022
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου  από 30/07/2022 έως 28/10/2022
Οδός Αγίας Βαρβάρας  από 30/04/2022 έως 29/07/2022
Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Βύρωνος  από 15/10/2022
Οδός Κρήτης  από 16/07/2022 έως 14/10/2022
Οδός Τραπεζούντος  από 16/04/2022 έως 15/07/2022
Περιοχή Μεταμόρφωση
Οδός Πάρνηθος  από 05/11/2022
Οδός Κλεισθένους  από 07/05/2022 έως 04/11/2022