` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην περιφέρεια Αττικής της λαϊκής αγοράς Ε' Αθηνών

Σάββατο

Περιοχή Αργυρούπολη
Οδός Αγίας Βαρβάρας  από 30/04/2022
Οδός Ευσταθιάδη & Μικράς Ασίας  από 15/01/2022 έως 29/04/2022
Οδός Εθνάρχου Μακαρίου  από 25/09/2021 έως 14/01/2022
Περιοχή Αργυρούπολη Π.Π.
Οδός Τραπεζούντος  από 16/04/2022
Οδός Κρήτης  από 16/10/2021 έως 15/04/2022
Οδός Βύρωνος  από 17/04/2021 έως 16/07/2021
Περιοχή Μεταμόρφωση
Οδός Κλεισθένους  από 07/05/2022
Οδός Πάρνηθος  από 30/10/2021 έως 06/05/2022