` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Σάββατο στον νομό Δυτικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Σάββατο στον νομό Δυτικός Τομέας Αθηνών της λαϊκής αγοράς Β' Πειραιά

Σάββατο

Περιοχή Κουνέλια
Οδός Ελπίδος  από 07/10/2023
Οδός Μακεδονίας  από 03/06/2023 έως 06/10/2023