` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που πρόκειται να αλλάξουν την ημέρα Σάββατο στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών στον Δήμο Αθήνα | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που πρόκειται να αλλάξουν
την ημέρα Σάββατο στον νομό Κεντρικός Τομέας Αθηνών στον Δήμο Αθήνα

Σάββατο

Περιοχή Πλατεία Αττικής
Οδός Μιχαήλ Βόδα  από 03/06/2023 έως 14/01/2024
Οδός Αλκαμένους  από 04/02/2023 έως 27/05/2023