` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Βυζαντινών Αυτοκρατόρων

Σάββατο

Περιοχή Περισσός
Οδός Βυζαντινών Αυτοκρατόρων  από 11/01/2020 έως 10/07/2020