` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Σάββατο στην οδό Σάμου & Πάρου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Σάββατο στην οδό Σάμου & Πάρου

Σάββατο

Περιοχή Ζωοδόχου Πηγής
Οδός Σάμου & Πάρου  από 03/12/2022 έως 02/06/2023