` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αλίμου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τρίτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αλίμου

Τρίτη

Περιοχή Άλιμος
Οδός Χειμάρρας  από 02/05/2023 έως 31/08/2023
Οδός Κανάρη  από 06/09/2022 έως 30/04/2023
Περιοχή Σούλι
Οδός Λεωφόρος Ιωνίας  (Μόνιμη)