` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν την ημέρα Τετάρτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
την ημέρα Τετάρτη στην περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Αθήνα της λαϊκής αγοράς Δ' Αθηνών

Τετάρτη

Περιοχή Άγιος Παύλος
Οδός Ψαρών  από 15/03/2023
Οδός Χίου  από 14/09/2022 έως 14/03/2023
Περιοχή Κολωνός
Οδός Άργους  από 01/02/2023 έως 31/05/2023
Οδός Επιδαύρου  από 05/10/2022 έως 31/01/2023
Οδός Ναυπλίου  από 13/04/2022 έως 04/10/2022