` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Αθανασίου Διάκου | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αμαρούσι στην οδό Αθανασίου Διάκου

Σάββατο

Περιοχή Αμαρούσιον
Οδός Αθανασίου Διάκου  από 23/10/2021 έως 30/04/2022