` Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές που λειτουργούν στον Δήμο Αχαρνών στην Περιοχή Ολυμπιακό Χωριό | Λαϊκές Αγορές (Παραγωγοί)
Πανελλαδική Ομοσπονδία Συλλόγων
Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγoρών

Κατάσταση με τις Λαϊκές αγορές  που λειτουργούν
στον Δήμο Αχαρνών στην Περιοχή Ολυμπιακό Χωριό

Τετάρτη

Περιοχή Ολυμπιακό Χωριό
Οδός Πατουλίδου  (Μόνιμη)